Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι

Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων

 

Οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. που πραγματοποιούν τις αναλύσεις δειγμάτων τροφίμων που δειγματίζονται από τις Αρχές κατά τους επισήμους ελέγχους, λειτουργούν, αξιολογούνται και διαπιστεύονται σύμφωνα με πρότυπα που καθορίζονται στον καν. (ΕΚ) 882/2004.

Οι Υπηρεσίες αυτές έχουν ορισθεί ως επίσημα εργαστήρια.

 

Προϋποθέσεις εξέτασης δειγμάτων

Στα επίσημα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους εξετάζονται δείγματα τροφίμων που προσκομίζονται από τις αρμόδιες Αρχές, και:

α. εμπίπτουν στο εθνικό σχέδιο ελέγχου, η εκπόνηση και κατάρτιση του οποίου πραγματοποιείται κατ’ απαίτηση του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, από την αρμόδια Αρχή, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, περιλαμβάνοντας τους ελαχίστους απαραίτητους ελέγχους ή

β. εντάσσονται σε συμπληρωματικούς ελέγχους που τυχόν ανακύπτουν, χωρίς όμως να καταστρατηγούνται οι γενικές προϋποθέσεις που τίθενται από το εθνικό σχέδιο ελέγχου

γ. αφορούν επίσημες καταγγελίες ή

δ. προκύπτουν από καταστάσεις έκτακτων αναγκών.

Ο καθορισμός της καθ’ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών για τους σκοπούς του επισήμου ελέγχου τροφίμων με σκοπό την οργάνωση του εργαστηριακού έργου έχει γίνει με την Υ.Α. Αριθμ. 3002407/158/2010 (ΦΕΚ 132, Β΄, 09-02-2010).

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί  περιγράφει συνοπτικά τις εξεταζόμενες παραμέτρους ανά κατηγορία τροφίμου και ανά Χημική Υπηρεσία στην οποία πραγματοποιούνται. Ο Πίνακας είναι ενδεικτικός- μη εξαντλητικός και συνιστάται η επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία του ΓΧΚ ή με τις Χημικές Υπηρεσίες για την επιβεβαίωση των περιεχομένων του.

 

Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.)

Αγωγιμότητα

 

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Γ' Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Σερρών, Χ.Υ. Ιωαννίνων, Χ.Υ. Κερκύρας

Ακρυλαμίδιο

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Αλλεργιογόνα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων

Αραχίδες, Γάλα (Καζεϊνη), Γλουτένη, Σόγια, Αυγό κ.ά.

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων

Ανιόντα/Κατιόντα

Χλωριούχα, Βρωμιούχα, Φθοριούχα, Θεικά, Κυανιούχα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Φωσφορικά, Αμμώνιο, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Αντιμόνιο, Βόριο κ.ά.

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Γ΄ Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Σερρών, Χ.Υ. Ιωαννίνων, Χ.Υ. Κερκύρας

Αντιοξειδωτικά

ΒΗΑ, ΒΗQ, TBHQ κ.ά.

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων, Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων 

Αφλατοξίνες Β και G

 

Τρόφιμα εν γένει

Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης

Αφλατοξίνη Μ1

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Βρωμικά ιόντα

 

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χ.Υ. Ρόδου

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

Screening, ΓΤ Σόγια, ΓΤ Αραβόσιτος, ΓΤ Ρύζι, ΓΤ Λιναρόσπορος, ΓΤ Παπάγια κ.ά.

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων 

Γλυκαντικές Συνθετικές Ύλες

Ασπαρτάμη, Ακεσουλφάμη Κ, Σακχαρίνη, Κυκλαμικά άλατα, Σουκραλόζη κ. ά.

Τρόφιμα εν γένει

Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Ιονίζουσα ακτινοβολία

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων 

Ισταμίνη

 

Ιχθυηρά

Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης 

Κυανιούχα ιόντα

 

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Χ.Υ. Ρόδου

Μελαμίνη

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Μέταλλα & Μεταλλοειδή

.

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χ.Υ. Ιωαννίνων,  Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης 

Μέταλλα & Μεταλλοειδή

Μόλυβδος, Κάδμιο, Αρσενικό κ.ά.

Κεραμικά σε επαφή με τρόφιμα

Β' Χ.Υ. Αθηνών, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης

Μέταλλα & Μεταλλοειδή

Μόλυβδος, Κάδμιο, Αρσενικό κ.ά.

Μεταλλικά αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα

Β' Χ.Υ. Αθηνών, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης

Μέταλλα & Μεταλλοειδή

Νάτριο, Κάλιο, Λίθιο κ.ά.

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Γ' Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Σερρών, Χ.Υ. Ιωαννίνων

Μέταλλα & Μεταλλοειδή

Μόλυβδος, Κάδμιο κ.ά.

Οινόπνευμα

Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης

Μέταλλα & Μεταλλοειδή

Μόλυβδος, Κάδμιο, Αρσενικό κ.ά.

Χαρτί σε επαφή με τρόφιμα

Β' Χ.Υ. Αθηνών

Μετανάστευση

Ολική Μετανάστευση σε υδατικούς & λιπαρούς προσομοιωτές, Πλαστικοποιητές, Φθαλικοί Εστέρες, Φορμαλδεϋδη, Πρωτοταγείς Αρωματικές Αμίνες, Εποξεικά Παράγωγα (π.χ. Δισφαινόλη Α) κ.ά.

Πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Μικροβιολογικές παράμετροι

E.Coli, Εντερόκοκκοι, Κλωστρίδια Perfrigens, Αριθμός Αποικιών 22/37 C, Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων κ.ά.

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Γ' Χ.Υ. Αθηνών, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Σερρών, Χ.Υ. Ιωαννίνων, Χ.Υ. Κερκύρας

Μυκοτοξίνες

Δεσοξυνιβαλενόλη, Ζεαραλενόνη, Φουμονισίνες κ.ά.

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Πατουλίνη

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

pH

 

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Γ' Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Σερρών, Χ.Υ. Ιωαννίνων, Χ.Υ. Κερκύρας

Ποιότητα - Γνησιότητα

Αλκοολικός Τίτλος, Πολικά Πτητικά Συστατικά (10 παράμετροι), Μη Πολικά Πτητικά Συστατικά, Σάκχαρα, Ανηθόλη, Συνθετικό Οινόπνευμα κ.ά.

Αλκοολούχα ποτά & Οινόπνευμα

Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Καβάλας, Χ.Υ. Ηρακλείου, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Κερκύρας

Ποιότητα - Γνησιότητα

Ανίχνευση Αγελαδινού Γάλακτος, Ανίχνευση Καζεϊνικών Αλάτων, Είδος λιπαρής Ύλης, Άζωτο, Ποσοστό Λίπους – Στερεών κ.ά.

Γαλακτοκομικά

Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ιωαννίνων

Ποιότητα - Γνησιότητα

Οξύτητα, Υπεροξείδια, Φασματοφωτομετρική Ανάλυση, Λιπαρές Ύλες, Μεθυλεστέρες Λιπαρών Οξέων, Στερόλες, Τριγλυκερίδια (ΔECN), Στιγμασταδιένια, Αλειφατικές αλκοόλες, Κηροί, Τοκοφερόλες, Πολυφαινόλες κ.ά.

Ελαιόλαδο και φυτικά λιπαρά

Διεύθυνση Τροφίμων, Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ηρακλείου 

Ποιότητα - Γνησιότητα

Χρωστικές, Φωσφορικά,  Νιτρώδη, Νιτρικά, Χλωριούχα, Υγρασία, Τέφρα, Λίπος, Άζωτο, Υδροξυπρολίνη, Ποσοστό Κρέατος κ.ά.

Κρεατοσκευάσματα

Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης 

Ποιότητα - Γνησιότητα

Σάκχαρα, Δείκτης Διαστάσης, Υδροξυ-μεθυλο-φουρφουράλη (HMF), Γυρεόκοκκοι Θυμαριού, Γυρεοσκοπική εξέταση, Αγωγιμότητα, Υγρασία κ.ά.

Μέλι

Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Καβάλας, Χ.Υ. Ηρακλείου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Κερκύρας

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PΑΗs)

22 PAHs συμπεριλαμβανομένων των 15 + 1 EU priority

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PΑΗs)

8 PAHs

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Γ' Χ.Υ. Αθηνών,  Χ.Υ. Ρόδου

Προσδιορισμός Προέλευσης

 

Αλκοολούχα ποτά, Οινόπνευμα, Μέλι & Ζάχαρη

Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Πρόσθετα

Συντηρητικά (π.χ. Βενζοϊκό, Σορβικό, Προπιονικό, Θειώδες κ.ά.), Υδατοδιαλυτές Χρωστικές (π.χ. Ε102, Ε104, Ε110, Ε122, Ε123, Ε124, Ε127, Ε128, Ε129, Ε131, Ε132, Ε133, Ε142 κ.ά.)

Τρόφιμα εν γένει

Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Καβάλας, Χ.Υ. Ηρακλείου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Ιωαννίνων

Πρόσθετα και αρωματικές ύλες (Ειδικές περιπτώσεις)

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων 

Ρυπαντές σε νερά

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Γ' Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Σερρών, Χ.Υ. Ιωαννίνων, Χ.Υ. Κερκύρας

Ρυπαντές σε τρόφιμα

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης

Σκληρότητα

 

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Γ' Χ.Υ. Αθηνών, Α' Χ.Υ. Πειραιά, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Ρόδου, Χ.Υ. Βόλου, Χ.Υ. Σερρών, Χ.Υ. Ιωαννίνων, Χ.Υ. Κερκύρας

Υδρογονάνθρακες παραφινελαίου

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων, Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Υδροξυοξέα

 

Προιόντα αυγών

Α' Χ.Υ. Πειραιά 

Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων

Καρβαμιδικά, Οργανοφωσφορικά και λοιπών χημικών κατηγοριών

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλωμένων)

Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων

Καρβαμιδικά, Τριαζόλες, Βενζοϊμιδαζόλες,  Οργανοφωσφορικά και λοιπών χημικών κατηγοριών

Τρόφιμα εν γένει

Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Υπολείμματα Χλωραμφενικόλης

Μέλι

Δ' Χ.Υ. Αθηνών

Φθαλικοί εστέρες

6 Φθαλικοί Εστέρες

Αλκοολούχα ποτά & Οινόπνευμα

Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης, Χ.Υ. Βόλου

Φουράνιο

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Χλωροπροπανόλες

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Τροφίμων 

Χρωστικές μη επιτρεπόμενες

Sudan Red Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV, Orange II, Butter Yellow, Sudan Orange G, Rhodamine B κ.ά.

Τρόφιμα εν γένει

Δ' Χ.Υ. Αθηνών, Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης

Ωχρατοξίνη A

 

Τρόφιμα εν γένει

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Α' Χ.Υ. Πειραιά