Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν στα τρόφιμα, υλικά σε επαφή με τρόφιμα, νερά όλων των κατηγοριών, θέματα ελέγχου ρύπανσης του περιβάλλοντος και έχουν ως εξής:

  • Εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος και μέριμνα για τον χειρισμό των θεμάτων ενσωμάτωσης των διατάξεων της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο. 
  • Μέριμνα για την διαρκή ενημέρωση και την επιμέλεια έκδοσης του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.). 
  • Υποβολή εισηγήσεων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική γνωμοδότηση στα αντικείμενα του Τμήματος.
  • Διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και εκπροσώπηση της Χώρας σε όργανα της Ε.Ε. και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών.
  • Παροχή οδηγιών, ενημέρωση, συντονισμός και εποπτεία των Χημικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση των ελέγχων και την εφαρμογή της νομοθεσίας και ανάληψη δράσεων ως Σημείου Επαφής του Γ.Χ.Κ. με άλλες αρχές για θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος.
  • Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου στα αντικείμενα του Τμήματος, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές,  παρακολούθηση της εκτέλεσης τους και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  • Παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, σχεδιασμός και υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων (αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) και παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε άλλες Αρχές.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ότι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος.