Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Δραστηριότητες της Διεύθυνσης

Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες από τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Τροφίμων:

 I. Νομοθετικά  Θέματα – Εισηγήσεις

 • Εναρμόνιση κοινοτικής νομοθεσίας - Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
 • Εισηγήσεις στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο επί θεμάτων επισήμου ελέγχου τροφίμων
 • Διεκπεραίωση αποφάσεων Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

II. Επιτελικές Δραστηριότητες

 • Συντονισμός και ενημέρωση Χημικών Υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας ή ποιότητας - γνησιότητας που έχουν ανακύψει στον έλεγχο των τροφίμων.
 • Επικοινωνία και Συνεργασία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επιμέλεια, έκδοση και ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

III. Εξυπηρέτηση πολιτών 

 • Απαντήσεις διευκρινιστικές σε ερωτήματα πολιτών ή φορέων για ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς (με αποζημίωση).
 • Συνεργασία με συνδέσμους βιομηχανιών – βιοτεχνιών για εφαρμοστικά θέματα νομοθεσίας.
 • Χειρισμός φακέλων προϊόντων για υποβολή προς έγκριση στο Α. Χ. Σ. (με αποζημίωση).
 • Ιδιωτικές αναλύσεις δειγμάτων τροφίμων (με αποζημίωση)

IV. Συμμετοχή σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Διεύθυνση Τροφίμων συμμετέχει στις παρακάτω επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και υγεία των ζώων της Ε.Ε. (Γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, τοξικολογική ασφάλεια, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές)
 • Ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
  - τα πρόσθετα των τροφίμων
  - τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές
  - την επισήμανση των τροφίμων
  - τις βιταμίνες
  - τα ιχνοστοιχεία και τα αρώματα στα τρόφιμα
  - τα νέα τρόφιμα
  - τους ρυπαντές τροφίμων
 • Ομάδα χημικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ελαιολάδου της Ε.Ε.
 • Συντονιστική Επιτροπή και Ολομέλεια του Ευρωπαϊκου Δικτύου Εργαστηρίων Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (European Network of GMO Laboratories - ENGL)

V.  Συμμετοχή σε άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς

 • H Διεύθυνση Τροφίμων σε συνεργασία με την Δ’ Χ. Υ. Αθηνών συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (COI).
 • Συμμετοχή στην ομάδα Εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής 275 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) με στόχο τη σύνταξη προτύπων των μεθόδων ανίχνευσης αλλεργιογόνων σε τρόφιμα CEN / TC275 / WG12.

VΙ.  Εργαστήριο