Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις

1. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
http://ec.europa/dgs/health_consumer/index_en

Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών / Ασφάλεια τροφίμων

http://ec.europa.eu/food/index_en.html

Eυρωπαϊκή Επιτροπή / Ασφάλεια Τροφίμων
http://europa.eu.int/comm/food/index_en.htm 

Eυρωπαϊκή Επιτροπή / Γραφείο τροφίμων και κτηνιατρικών θεμάτων
http://europa.eu.int/comm/food/fvo/index_en.htm 

Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
http://www.efsa.europa.eu

Eυρωπαϊκή Nομοθεσία
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Κοινό Κέντρο Έρευνας ΕΕ
http://www.jrc.it

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών
http://engl.jrc.it

 

2. Διεθνείς Οργανισμοί

United Nations: Food & Agriculture Organization
http://www.fao.org/

Codex Alimentarius Commission
www.codexalimentarius.net

WHO / Department of Food Safety
http://www.who.int/fsf/

International Olive Oil Council
www.internationaloliveoil.es

 

3. Κρατικοί Οργανισμοί

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
http://www.efet.gr/

Food Standards Agency
www.foodstandards.gov.uk

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
www.afssa.fr

United States Department of Agriculture / Animal & Plant Health Inspection Service
www.aphis.usda.gov

United States Department of Agriculture / Food Safety & Inspection Service
http://www.fsis.usda.gov/

Food and Drug Administration
www.fda.gov

Canadian Food Inspection Agency
www.cfia-acia.agr.ca

Australia New Zealand Food Authority
www.anzfa.gov.au

 

4. Ιδιωτικός Τομέας

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών
http://www.ciaa.be

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
http://www.sevt.gr

 

5. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Greenpeace

www.greenpeace.org/greece

 

WWF

www.wwf.gr

 

6. Μηχανή Αναζήτησης

Πύλη διαδικτύου για θέματα Τροφίμων (Food Navigator)
http://www.foodnavigator.com