Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων
Αρμοδιότητες - Εθνική Δημόσια Αρχή
Κωδικοποιημένη Νομοθεσiα αντικειμένων του Τμήματος
Νομοθετικό έργο
Επιθεωρήσεις
Εργασίες σχετικές με είσπραξη φόρου κατανάλωσης
Μητρώο ορυκτελαίων-βαλβολινών
Λοιπές εργασίες - Συμμετοχή σε Επιτροπές
ΧΗΜΙΚΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Επικοινωνία
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Αποφάσεις δέσμευσης – απόσυρσης μη συμμορφούμενων χημικών προϊόντων
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.- Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Ημερίδες- σεμινάρια
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων

 

Αρμοδιότητες - Εθνική Δημόσια Αρχή

Κωδικοποιημένη Νομοθεσiα αντικειμένων του Τμήματος
 

Νομοθετικό έργο

Επιθεωρήσεις

Εργασίες σχετικές με είσπραξη φόρου κατανάλωσης

Μητρώο ορυκτελαίων-βαλβολινών

Λοιπές εργασίες - Συμμετοχή σε Επιτροπές

ΧΗΜΙΚΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επικοινωνία

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις