Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων & Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Τυποποιημένα Έντυπα ΓΧΚ για χρήση από τους συναλλασομένους

 

Αίτηση για ιδιωτική εξέταση

Έντυπο Υποβολής παραπόνου
 

Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Γ.Χ.Κ.

Στοιχεία Προμηθευτή