Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Τυποποιημένα Έντυπα ΓΧΚ για χρήση από τους συναλλασομένους

 

Αίτηση για ιδιωτική εξέταση

Έντυπο Υποβολής παραπόνου
 

Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Γ.Χ.Κ.

Στοιχεία Προμηθευτή
 

Αίτηση διερεύνησης εάν η εξαγωγή προϊόντος σε τρίτη χώρα εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 649/2012 (PIC)