Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Αρμοδιότητες
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αρχείο Ελληνικών Αλκοολούχων Ποτών
Μητρώο Ελλήνων Ποτοποιών
Τεχνικοί φάκελοι Γεωγραφικών Ενδείξεων Αλκοολούχων Ποτών
Εγκύκλιοι
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία αιθυλικής αλκοόλης

Νομοθεσία ζύθου

Νομοθεσία οίνου

Νομοθεσία ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206

Νομοθεσία για το ξύδι

Νομοθεσία σακχαρούχων γλυκαντικών υλών από σταφίδες και σύκα

Κατοχύρωση σημάτων αλκοολούχων ποτών

 

Νομοθεσία αλκοολούχων ποτών