Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Κύρια Αντικείμενα
Κυριότεροι Συνεργάτες
Επικοινωνία
Νέα
Χημική Μετρολογία

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας είναι η νεότερη υπηρεσία του ΓΧΚ. Προήλθε από την Ε΄ Χ.Υ. Υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε το 2005 (άρθρο 51§5, Ν. 3427/2005), σχεδιάστηκε και εξοπλίστηκε το διάστημα 2006-2008, στελεχώθηκε το Μάιο του 2009 και αρχικά διαρθρώ­θηκε σε δύο τμήματα: Α΄ Τμήμα: Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας και B΄ Τμήμα: Εργαστηριακών Συγκρίσεων. Τα δύο Τμήματα συγχωνεύθηκαν σε μια νέα Υπηρεσία ως αυτοτελές Τμήμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ΠΔ 111/2014.

ΕΧΗΜ

Το Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας (ΕΧΗΜ/ΓΧΚ-ΕΙΜ) χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά στη χημική μετρολογία. Στις κύριες αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται η διάδοση της μετρολογικής γνώσης και επιστήμης, η υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας στη χημική ανάλυση, η παραγωγή και η διανομή υλικών αναφοράς, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη ικανοτήτων μέτρησης και βαθμονόμησης, όπως προκύπτει από τις απαιτήσεις της Συνθήκης Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRA - Mutual Recognition Arrangement) της Διεθνούς Επιτροπής Μέτρων και Σταθμών (CIPM - Comité International des Poids et Mesures) και της EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (EIM).

Ο φορέας SCHEMA λειτουργεί στα πλαίσια της Χ.Υ. Μετρολογίας και είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση διεργαστηρικών δοκιμών ελέγχου ικανότητας. Παράλληλα, η Υπηρεσία παρέχει εργαστηριακή υποστήριξη (ανάπτυξη μεθόδων, εξειδικευμένες αναλύσεις) στις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., καθώς και υπηρεσίες εξειδικευμένων αναλύσεων, ανάπτυξης και επικύρωσης αναλυτικών μεθόδων, αλλά και εκπαιδεύσεις στα πλαίσια συνεργασιών με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για μια σύντομη εισαγωγή στις έννοιες της χημικής μετρολογίας, της ιχνηλασιμότητας στις χημικές μετρήσεις και τις δραστηριότητες του ΕΧΗΜ, πατήστε εδώ.
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

CHEMAS SCHEMA: Κορυφαία ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχει η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας είναι η ανάπτυξη, διοργάνωση και διεξαγωγή διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας. Από τα τέλη του 2009, έχει ήδη προβεί στη διοργάνωση και στην αξιολόγηση πλέον των εξήντα ανάλογων σχημάτων που είναι διαθέσιμα υπό το λογότυπο SCHEMA (Scheme for CHEmical Measurement Assessment). Από το 2012, η Υπηρεσία έχει διαπιστευθεί ως πάροχος διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17043: 2010 από το Ε.ΣΥ.Δ.
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας λειτουργεί στα πλαίσια της διαπίστευσής της σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2011 (conformity assessment - general requirements for proficiency testing) και ISO Guide 34:2009 (general requirements for the competence of reference material producers). Το εγχειρίδιο ποιότητας της Υπηρεσίας έχει εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Ποιότητας της EURAMET (TC-Q). Ο φορέας διαπιστεύθηκε το 2012 ώς πάροχος διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας από το Ε.ΣΥ.Δ., ενώ το 2013 διαπιστεύθηκε σε ευέλικτο πεδίο για την εκτέλεση δοκιμών και διακριβώσεων σύμφωνα με το πρότυποΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.

Κύρια Αντικείμενα

Κυριότεροι Συνεργάτες

Νέα

Επικοινωνία