Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διεργαστηριακά Σχήματα

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 
CHEMAS Ανάμεσα στις κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας συγκαταλέγεται η διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας. Από το 2009, ο φορέας έχει προβεί στη διοργάνωση και την αξιολόγηση άνω των εξήντα ανάλογων διεργαστηριακών σχημάτων που είναι διαθέσιμα με το όνομα SCHEMA (Scheme for CHEmical Measurement Assessment), ενώ από το 2012 έχει διαπιστευθεί ως πάροχος διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17043:2010 από το Ε.ΣΥ.Δ. (Λογότυπος Ε.ΣΥ.Δ./αριθμός πιστοποιητικού 814)

 

Το πρωτόκολλο που ακολουθεί για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τους ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου. Αν επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του φορέα σας σε ένα ή περισσότερα από τα σχήματα διεργαστηριακών συγκρίσεων που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2018-2019 συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιστρέψετε το με φαξ στο +302106479114 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  schema@gcsl.gr

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πρόγραμμα διανομής διεργαστηριακών σχημάτων για την περίοδο 2018-2019.

  

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

SCHEMA

12 09

αλκοολούχο ποτό

αλκοολικός τίτλος, πτητικά συστατικά, φθαλικοί εστέρες

10ος 2018

SCHEMA

90 08

ελαιόλαδο

K232, K270, ΔΚ, ΔΕCN42, αριθμός υπεροξειδίων, οξύτητα, FAME, FAΕE,

κηροί, βιοφαινόλες, στιγμασταδιένια, στερόλες, διόλες,

υγρασία και πτητικές ύλες, νερό (KF)

10ος 2018

SCHEMA

24 08

υγρό απόβλητο

pH, TDS, TSS, BOD, COD, Cr (VI), N, P,

βαρέα μέταλλα (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)

11ος 2018

SCHEMA

50 10

ντίζελ

πυκνότητα, σημείο ανάφλεξης, θείο, νερό, FAME, CFPP, αριθμός οξέων, σημείο ροής, κινηματικό ιξώδες, δείκτης κετανίου, σημείο θόλωσης,

τέφρα, ανθρακούχο υπόλειμμα σε 10% υπόλειμμα απόσταξης,

χαρακτηριστικά απόσταξης, διάβρωση χάλκινου ελάσματος,

 

11ος 2018

SCHEMA

51 12

στερεό καύσιμο

θερμογόνος δύναμη, υγρασία, τέφρα, πτητικά,

στοιχειακή ανάλυση (C,H,N), θείο (S)

12ος 2018

SCHEMA

21 10

επιφανειακό νερό

pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, ολικό N, P, TDS

ανιόντα: F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-  κατιόντα: Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+

12ος 2018

SCHEMA

70 08

μέλι

υγρασία, αγωγιμότητα, σάκχαρα, HMF, διαστάση, γυρεόκοκκοι θυμαριού

1ος 2019

SCHEMA

64 01

σνακ καλαμποκιού

υγρασία, τέφρα, λιπαρά, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, διαιτητικές ίνες,

ενεργειακή αξία, ακρυλαμίδιο

1ος 2019

SCHEMA

13 09

κρασί

αλκοολικός τίτλος, pH, οξύτητα (πτητική & ολική), SO2 (ελεύθερο & ολικό)

2ος 2019

SCHEMA

91 06

παρθένο ελαιόλαδο

οργανοληπτική αξιολόγηση

2nd 2019

SCHEMA

92 03

φυτικό έλαιο

3-MCPD, εστέρες της γλυσιδόλης,

πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, φθαλικοί εστέρες

3ος 2019

SCHEMA

40 05 

φρουτοχυμός

pH, brix%, οξύτητα, σάκχαρα, ωχρατοξίνη A

3ος 2019

SCHEMA

22 09

επιφανειακό νερό

βαρέα μέταλλα

Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn

4ος 2019

SCHEMA

50 11

πετρέλαιο ναυτιλίας

πυκνότητα, σημείο ανάφλεξης, θείο, νερό, σημείο ροής,

σημείο θόλωσης, αριθμός οξέων, κινηματικό ιξώδες, δείκτης κετανίου, 

ανθρακούχο υπόλειμμα σε 10% υπόλειμμα απόσταξης, τέφρα

 

4ος 2019

SCHEMA

62 07

σκόνη κακάο

μέταλλα (As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn)

5ος 2019

SCHEMA

30 10

κεραμικά

μετανάστευση Pb και Cd

5ος 2019

SCHEMA

51 13

στερεό καύσιμο

θερμογόνος δύναμη, υγρασία, τέφρα, πτητικά,

στοιχειακή ανάλυση (C,H,N), θείο (S)

6ος 2019

SCHEMA

80 06 

προϊόντα αρτοποιίας

συντηρητικά (σορβικό, προπιονικό)

7ος 2019

 

   

 

 

 

 

web page counters