Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διεργαστηριακά Σχήματα

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 
CHEMAS Ανάμεσα στις κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας συγκαταλέγεται η διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας. Από το 2009, ο φορέας έχει προβεί στη διοργάνωση και την αξιολόγηση άνω των εξήντα ανάλογων διεργαστηριακών σχημάτων που είναι διαθέσιμα με το όνομα SCHEMA (Scheme for CHEmical Measurement Assessment), ενώ από το 2012 έχει διαπιστευθεί ως πάροχος διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17043:2010 από το Ε.ΣΥ.Δ. (Λογότυπος Ε.ΣΥ.Δ./αριθμός πιστοποιητικού 814)

 

Το πρωτόκολλο που ακολουθεί για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τους ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου. Αν επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του φορέα σας σε ένα ή περισσότερα από τα σχήματα διεργαστηριακών συγκρίσεων που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2017-2018 συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιστρέψετε το με φαξ στο +302106479114 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  schema@gcsl.gr

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πρόγραμμα διανομής διεργαστηριακών σχημάτων για την περίοδο 2017-2018. 

code

substrate

analytes

date of  dispatch

SCHEMA 12 08

spirit drinks

alcoholic strength, volatile congeners, sugars, phthalate esters 

10th 2017

SCHEMA 52 01

lubricants

viscocity, TBN, TAN, water, FP, metals, sulfur, pour point, density, colour

10th 2017

SCHEMA 90 07

oil - fat

K232, K270, peroxide value, acidity, FAMEs, FAEs, wax

10th 2017

SCHEMA 24 07

waste

pH, total solids, BOD, COD, Cr (VI), heavy metals

11th 2017

SCHEMA 50 08

fuel

density, sulfur, DVPE, distillation characteristics, quinizarin, RON, aromatics, benzene

11th 2017

SCHEMA 51 10

solid fuel

calorific value, moisture, ash, VOCs, content (C,H,N,S)

12th 2017

SCHEMA 70 07

honey

HMF, diastase, conductivity, moisture, sugars, thyme pollen

12th 2017

SCHEMA 21 09

potable water

anions: F-, Cl-, NO2-,NO3-, SO42-, PO43-

cations: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, hardness, pH, conductivity, alkalinity

1st  2018

 

SCHEMA 25 03

water

microbiological parameters

2nd 2018

SCHEMA 13 08

wine

alcoholic strength, acidity (volatile & total), SO2 (free & total), pH

2nd 2018

SCHEMA 80 05 

dried fruit

sulphites, nutritional value, mycotoxins

2nd 2018

SCHEMA 91 05

virgin olive oil

sensory evaluation

3rd 2018

SCHEMA 62 06

foodstuffs

moisture, fat, protein, metals, nutritional value

3rd 2018

SCHEMA 22 08

water

heavy metals: As, Cd, Cr, Pb, Fe, Mn, Al, Ni, Cu etc.

4th 2018

SCHEMA 50 09

fuel oil

density, flash point, sulfur, kin. viscosity, carbon residue

4th 2018

SCHEMA 30 09

ceramics

Pb and Cd migration

5th 2018

SCHEMA 51 11

solid fuel

calorific value, moisture, ash, VOCs, content (C,H,N,S)

6th 2018

SCHEMA 55 01

tobacco

CO, nicotine, water, NFDPM, etc

7th 2018

 

 

   

 

 

 

 

web page counters