Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διεργαστηριακά Σχήματα

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 
CHEMAS Ανάμεσα στις κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας συγκαταλέγεται η διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας. Από το 2009, ο φορέας έχει προβεί στη διοργάνωση και την αξιολόγηση άνω των εξήντα ανάλογων διεργαστηριακών σχημάτων που είναι διαθέσιμα με το όνομα SCHEMA (Scheme for CHEmical Measurement Assessment), ενώ από το 2012 έχει διαπιστευθεί ως πάροχος διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17043:2010 από το Ε.ΣΥ.Δ. (Λογότυπος Ε.ΣΥ.Δ./αριθμός πιστοποιητικού 814)

 

Το πρωτόκολλο που ακολουθεί για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τους ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου. Αν επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του φορέα σας σε ένα ή περισσότερα από τα σχήματα διεργαστηριακών συγκρίσεων που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2016-2017 συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιστρέψετε το με φαξ στο +302106479114 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  schema@gcsl.gr

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πρόγραμμα διανομής διεργαστηριακών σχημάτων για την περίοδο 2016-2017. 

 

 PT code

substrate

analytes

date of  dispatch

SCHEMA 24 06

waste

pH, total solids, COD, BOD, Cr (VI), heavy metals

9th 2016

SCHEMA 90 06

oil-fat

K232, K270, peroxide value, acidity, FAMEs, FAEs, wax

10th 2016

SCHEMA12 07

spiritdrinks

alcoholic strength, volatile congeners, sugars, phthalate esters

 

10th2016

SCHEMA 50 07

fuel

density, flash point, CFPP, sulfur, moisture

kin.viscosity, distillation characteristics, Pour Point

11th 2016

SCHEMA 51 08

solidfuel

calorific value, moisture, ash, VOCs, content (C,H,N,S)

12th 2016

SCHEMA 70 06

honey

HMF, diastase, conductivity, moisture,

sugars, thyme pollen

12th 2016

SCHEMA13 07

wine

alcoholic strength, acidity (volatile & total),

SO2 (free&total), pH

1st 2017

SCHEMA 21 08

potablewater

anions: F-, Cl-, NO2-,NO3-, SO42-, phosphate   cations: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, hardness, pH, conductivity, alkalinity

1st2017

 

SCHEMA15 03

beer

alcoholic strength, plato, density, fermentation param

 

2nd 2017

SCHEMA 91 04

virginoliveoil

Sensoryevaluation

2nd 2017 2016

SCHEMA 63 05

flour

pesticideresidues& acrylamide

3rd 2017

SCHEMA 60 05

milk

moisture, fat, protein, aflatoxin M1

3rd 2017

SCHEMA 200 01

inorganic sol

Absorbance (AU), wavelength (nm)

3rd-4th 2017

SCHEMA 22 07

water

heavy metals: e.g. As, Cd, Cr, Pb, Fe, Mn, Al, Ni, Cu

4th2017

SCHEMA 92 02

oil

phthalateesters

5th2017

SCHEMA 80 04

foodstuffs

preservatives (e.g. benzoic, sorbic acid)

5th 2017

SCHEMA 30 08

ceramics

Pb and Cd migration

6th 2017

SCHEMA 62 05

fishery

Histamine - heavy metals

6th 2017

SCHEMA 51 09

solidfuel

calorific value, moisture, ash, VOCs, content (C,H,N,S)

6th-7th 2017

 

 

 

   

 

 

 

 

web page counters