Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων

·          Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς

 

1.   Διεύθυνση Περιβάλλοντος –Εργαστήριο

 

- Βαρέα μέταλλα σε τρόφιμα και ζωοτροφές

- Μυκοτοξίνες.

 

     Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, 11521 Αθήνα

     Τηλ.: 210 6479457

     Fax:  210 6466917

     Ε-mail: gxk-environment@ath.forthnet.gr

 

2.   Δ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών - Eργαστήριο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα.

 

-Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε δημητριακά

-Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης

-Μεμονωμένων μεθόδων ανάλυσης φυτοφαρμάκων

    

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, 11521 Αθήνα

     Τηλ.: 210 6479308-311

     Fax:  210 6469755

     Ε-mail: gxk-pest@ath.forthnet.gr

 

3.   Δ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών - Eργαστήριο υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα.

 

     Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, 11521 Αθήνα

     Τηλ.: 210 6479335

     Fax:  210 6465313, 210 6469755

     Ε-mail: gxk-plastics@ath.forthnet.gr

 

 

 

 

·          Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 3002407/158/2010, ΦΕΚ 132/Β/9-2-2010  με θέμα:

"«Καθορισμός της καθ’ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών για τους σκοπούς του επισήμου ελέγχου τροφίμων – Οργάνωση του εργαστηριακού έργου»"