Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων

Εργαστήρια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.)

O κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» μεταξύ των άλλων προβλέπει την ύπαρξη εργαστηρίων αναφοράς της Ε.Ε. με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας αναλυτικών αποτελεσμάτων. Για κάθε εργαστήριο αναφοράς της Ε.Ε., τα κράτη μέλη ορίζουν τα αντίστοιχα εθνικά εργαστήρια αναφοράς.

Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς

Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς που επίσης προβλέπονται από τον ίδιο κανονισμό, μεταξύ άλλων:  συνεργάζονται με τα αντίστοιχα εργαστήρια αναφοράς της Ε.Ε.,  συντονίζουν, στον τομέα αρμοδιότητάς τους, τις δραστηριότητες των επισήμων εργαστηρίων ελέγχου,  οργανώνουν συγκριτικές δοκιμές, μεταξύ των επισήμων εθνικών εργαστηρίων, παρέχουν επιστημονική και τεχνική συνδρομή στην αρμόδια αρχή για την εφαρμογή συντονισμένων σχεδίων ελέγχου κ.λ.π.

 

Εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους που λειτουργούν ως Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς

1.   Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα

2.   Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

3α. Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε δημητριακά

3β. Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης

3γ. Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τα φυτοφάρμακα (μονοϋπολειμματικές μέθοδοι)

4.   Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τα βαρέα μέταλλα σε τρόφιμα

5.   Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τις μυκοτοξίνες

6.   Εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες


1

Παράμετρος / Υπόστρωμα:               Γενετικώς Τροποποιημένα Τρόφιμα

Όνομα Εργαστηρίου:                        Εργαστήριο ΓΤΟ

Υπηρεσία:                                       Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Τμήμα Β΄

Διεύθυνση:                                      Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                       2106479446, 2132117446

Fax:                                                2106425313

E-mail:                                            contaminants@gcsl.gr

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:              Βασίλης Τζαμτζής

Yπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:      Δρ Κατερίνα Ρίζου

 

Το εργαστήριο αυτό είναι και Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την επικύρωση των μεθόδων ανίχνευσης ΓΤΟ, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 1981/2006, καθώς και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων ΓΤΟ (ENGL)

 

2

Παράμετρος / Υπόστρωμα:              Υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

Όνομα Εργαστηρίου:                       Εργαστήριο υλικών και αντικειμένων σε επαφή με

 τρόφιμα

Υπηρεσία:                                      Β'  Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Β΄ Τμήμα

Διεύθυνση:                                     Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                      2106479450, 2106479335

Fax:                                               2106466917, 2106431587

E-mail:                                           fcm@gcsl.gr

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:             Δρ Δήμητρα Δανιήλ

Υπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:     Δρ Ειρήνη Πουλιμά

 

Παράμετρος / Υπόστρωμα:               Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε δημητριακά

Όνομα Εργαστηρίου:                        Εργαστήριο καταλοίπων φυτοφαρμάκων *

Υπηρεσία:                                       Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών,  Τμήμα B΄

Διεύθυνση:                                      Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                       2106479308-11, 2132117308-11

Fax:                                                2106469755

E-mail:                                            pesticides@gcsl.gr ,  a_athens@gcsl.gr

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:              Βασίλης Τζαμτζής

Υπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:      Δρ Ελένη Μποτίτση

* ΕURL: European Union Reference Laboratories for Residues of Pesticides,

 www.eurl-pesticides.eu


Παράμετρος / Υπόστρωμα:               Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής

 προέλευσης

Όνομα Εργαστηρίου:                        Εργαστήριο καταλοίπων φυτοφαρμάκων *

Υπηρεσία:                                       Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών,  Τμήμα Β΄

Διεύθυνση:                                      Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                       2106479308-11, 2132117308-11

Fax:                                                2106469755

E-mail:                                            pesticides@gcsl.gr , a_athens@gcsl.gr  

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:              Βασίλης Τζαμτζής

Υπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:      Δρ Ελένη Μποτίτση

* ΕURL: European Union Reference Laboratories for Residues of Pesticides,

www.eurl-pesticides.eu

 

Παράμετρος / Υπόστρωμα:                Φυτοφάρμακα: μονοϋπολειμματικές μέθοδοι

Όνομα Εργαστηρίου:                         Εργαστήριο καταλοίπων φυτοφαρμάκων *

Υπηρεσία:                                        Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Τμήμα Β΄

Διεύθυνση:                                       Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                        2106479308-11, 2132117308-11

Fax:                                                 2106469755

E-mail:                                             pesticides@gcsl.gr, a_athens@gcsl.gr 

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:               Βασίλης Τζαμτζής

Υπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:        Δρ Ελένη Μποτίτση

* ΕURL: European Union Reference Laboratories for Residues of Pesticides,

www.eurl-pesticides.eu

 

4

Παράμετρος / Υπόστρωμα:               Βαρέα μέταλλα σε τρόφιμα

Όνομα Εργαστηρίου:                        Εργαστήριο βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα 

Υπηρεσία:                                       Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Τμήμα Β΄

Διεύθυνση:                                      Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                       2106479457, 2106479447

Fax:                                                2106425313

E-mail:                                            contaminants@gcsl.gr a_athens@gcsl.gr

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:              Βασίλης Τζαμτζής

Υπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:      Δρ Ελένη Παπαβασιλείου


 5

Παράμετρος / Υπόστρωμα:                Μυκοτοξίνες

Όνομα Εργαστηρίου:                         Εργαστήριο μυκοτοξινών

Υπηρεσία:                                        Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Τμήμα Β΄

Διεύθυνση:                                       Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                        2106479457, 2106479447

Fax:                                                 2106425313, 2106466917

E-mail:                                             contaminants@gcsl.gr,  a_athens@gcsl.gr

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:               Βασίλης Τζαμτζής

Υπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:       Δρ Νικόλαος Νικόλης

 

 6

Παράμετρος / Υπόστρωμα:                Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες

  (ΠΑΥ - PAHs)

Όνομα Εργαστηρίου:                         Εργαστήριο PAHs

Υπηρεσία:                                        Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Τμήμα Β΄

Διεύθυνση:                                       Α. Τσόχα 16, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:                                        2106479447, 2106479448

Fax:                                                 2106425313

E-mail:                                             contaminants@gcsl.gr a_athens@gcsl.gr

Προϊστάμενος Εργαστηρίου:               Βασίλης Τζαμτζής

Υπεύθυνος επαφής με το

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς:       Δρ Δημήτριος Χρυσαφίδης