Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί

Αποστολή επικαιροποιημένων πινάκων με εγκεκριμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) -2012

Αποστολή επικαιροποιημένων πινάκων με εγκεκριμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)

 Αποστολή επικαιροποιημένων πινάκων με εγκεκριμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) -2

Κοινοποίηση Απόφασης Επιτροπής 2010/315/EE της 8ης Ιουνίου 2010 «για την κατάργηση της απόφασης 2006/601/ΕΚ σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ) LL RICE 601 στα προϊόντα ρυζιού και για την πρόβλεψη τυχαίων ελέγχων για έλλειψη του εν λόγω οργανισμού στα προϊόντα ρυζιού»

Αποστολή επικαιροποιημένων πινάκων με εγκεκριμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) -1