Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Πρόσθετα-Αρωματικές Ύλες-Ένζυμα

Καν. (ΕΕ) 923/2014, 957/2014, 969/2014 και 966/2014 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και του Παραρτήματος του καν. (ΕΕ) 231/2012.

 

Καν. (ΕΕ) 601/2014 και 685/2014 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και του Παραρτήματος του καν. (ΕΕ) 231/2012.

      [καν. (ΕΕ) 601/2014, καν. (ΕΕ) 685/2014]

 

Καν. (ΕΕ) 497/2014, 505/2014 και 506/2014 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και του Παραρτήματος του καν. (ΕΕ) 231/2012

 

Καν. (ΕΕ) 985/2013, 1321/2013 και 246/2014 - Αρωματικές ύλες τροφίμων

 

Καν. (ΕΕ) 298/2014 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και του Παραρτήματος του καν. (ΕΕ) 231/2012

 

Καν. (ΕΕ) 264/2014 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και του Παραρτήματος του καν. (ΕΕ) 231/2012.

 

Καν. (ΕΕ) 59/2014 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Kαν. (EE) 1274/2013 - Tροποποίηση και διόρθωση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του καν. (EK) αριθ. 1333/2008 και του παραρτήματος του καν. (ΕΕ) αριθ. 231/2012

 

Καν. (ΕΕ) 1068/2013 και καν. (ΕΚ) 1069/2013 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 913/2013 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 816/2013, καν. (ΕΕ) 817/2013, καν(ΕΕ) 818/2013 - Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ και ΙΙΙ του καν. (ΕΕ) 1333/2008 και του Παραρτήματος του καν. (ΕΕ) 231/2013

 

Καν. (ΕΕ) 723/2013, καν.(ΕΕ) 724/2013, καν. (ΕΕ) 738/2013 και καν. (ΕΕ) 739/2013 - Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και του Παραρτήματος του καν. (ΕΕ) 231/2012

 

Καν.(ΕΕ) 509/2013 και καν. (ΕΕ) 510/2013 - Τροποποίηση Παραρτήματος Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 

 

Εναρξη εφαρμογής Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 438/2013 – Τροποποίηση και διόρθωση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 244/2013 και καν. (ΕΕ) 256/2013 - Τροποποίηση του Παρ. ΙΙI του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 25/2013 - Τροποποίηση Παρ. ΙΙ & ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και του Παρ. του καν. (ΕΕ) 231/2012

 

Καν. (ΕΕ) 1147/2012, καν. (ΕΕ) 1148/2012, καν. (ΕΕ) 1149/2012 και καν. (ΕΕ) 1166/2012 – Τροποποίηση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 872/2012 και καν. (ΕΕ) 873/2012 – Αρωματικές ύλες τροφίμων – Παρ. Ι του καν. (ΕΚ) 1334/2008

 

Καν. (ΕΕ) 1049/2012 και καν. (ΕΕ) 1057/2012 Τροποποίηση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008, καν. (ΕΕ) 1050/2012 - Τροποποίηση του Παρ. του καν. (ΕΕ) 231/2012

 

Καν. (ΕΕ) 675/2012 - Τροποποίηση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 570/2012 και καν. (ΕΕ) 583/2012 - Τροποποίηση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 470/2012, καν. (ΕΕ) 471/2012 και καν. (ΕΕ) 472/2012 - Τροποποίηση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 380/2012 - Τροποποίηση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 232/2012 - Τροποποίηση του Παρ. ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 231/2012 - Προδιαγραφές για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα Παρ. ΙΙ και ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

Καν. (ΕΕ) 1129/2011, καν. (ΕΕ) 1130/2011 και καν. (ΕΕ) 1131/2011 - Τροποποίηση των Παρ. ΙΙ και ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό θειωδών ενώσεων σε δείγματα καρκινοειδών

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή Κανονισμού 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρόσθετα τροφίμων

Κανονισμός (ΕΕ) 238/2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008