Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα

Έκτακτοι έλεγχοι κατά την εισαγωγή υλικών σε επαφή με τρόφιμα – “Σύσταση (ΕΕ) 2019/794 της Επιτροπής σχετικά με συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με σκοπό να προσδιοριστεί η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ουσιών που μεταναστεύουν από υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα”

Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/213 της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση της δισφαινόλης Α σε βερνίκια και επιστρώσεις που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 όσον αφορά τη χρήση της εν λόγω ουσίας σε πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Υλικά και Αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΕ) 202/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 10/2011

Kανονισμός (ΕΕ) 1183/2012 της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα – ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του καν. (ΕΕ) 10/2011.

Κανονισμός (ΕΕ) 1282/2011 της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τους ελέγχους κατά την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Χονγκ Κόνγκ. (Καν. (ΕΕ) 284/2011)

Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 της Επτροπής της 22ας Μαρτίου 2011 <<για τον καθορισμό ειδικών ορών και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κόνγκ της Κίνας>>

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 321/2011 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011 της Επιτροπής για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα