Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Ρυπαντές-Κατάλοιπα

Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2019/1870 της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ερουκικού οξέος και υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα.

 

Αποστολή του κανονισμού (EΕ) 853/2014 της Επιτροπής για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1151/2009 για την επιβολή ειδικών όρων όσον αφορά τη εισαγωγή ηλιελαίου καταγωγής ή προέλευσης Ουκρανίας.

 

Αποστολή του κανονισμού (EΕ) 696/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για το ερουκικό οξύ στα φυτικά έλαια και λίπη και στα τρόφιμα που περιέχουν φυτικά έλαια και λίπη.

 

Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 1019/2013 «για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ισταμίνη στα αλιευτικά προϊόντα»

Αποστολή κανονισμών (ΕΕ) 835/2011 και (ΕΕ) 836/2011

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006