Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Αίτηση για ιδιωτική εξέταση
Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Γ.Χ.Κ.
Έντυπο Υποβολής παραπόνου
Στοιχεία Προμηθευτή
Τυποποιημένα Έντυπα ΓΧΚ για χρήση από τους συναλλασσομένους

 Επιπλέον έντυπα μπορούν να βρεθούν στην ενότητα "Διευθύνσεις", υποενότητες:

  1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
  2. Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων
  3. Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων

Αίτηση για ιδιωτική εξέταση

Έντυπο Υποβολής παραπόνου
 

Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Γ.Χ.Κ.

Στοιχεία Προμηθευτή