Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Αίτηση για ιδιωτική εξέταση
Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Γ.Χ.Κ.
Έντυπο Υποβολής παραπόνου
Στοιχεία Προμηθευτή
Τυποποιημένα Έντυπα ΓΧΚ για χρήση από τους συναλλασσομένους

 Επιπλέον έντυπα μπορούν να βρεθούν στην ενότητα "Διευθύνσεις", υποενότητες:

  1. Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης - Τμήμα Γ': Τμήμα Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης
  2. Διεύθυνση Αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, οίνου, ζύθου
  3. Διεύθυνση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων

Αίτηση για ιδιωτική εξέταση

Έντυπο Υποβολής παραπόνου
 

Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Γ.Χ.Κ.

Στοιχεία Προμηθευτή