Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Εγκύκλιος Διαγωνισμών προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων
Αρμοδιότητες
Χημικές Ουσίες - Μίγματα
Βιομηχανικά Προϊόντα - Ειδικές Νομοθεσίες
Αποφάσεις δέσμευσης – απόσυρσης μη συμμορφούμενων χημικών προϊόντων
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.- Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Ημερίδες- σεμινάρια
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Συχνές ερωτήσεις

1)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά προϊόντα ?

Το ΓΧΚ-Δ/νση Πρώτων Υλών & Βιομ/κών Προϊόντων.

 

2)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά νερού στις πισίνες?

Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων).

 

3)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα σαμπουάν, τις βαφές, τα σπρέϊ μαλλιών και τα καλλυντικά γενικά?

Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων).

 

4)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα αρωματικά χώρου/  αρωματικά αυτοκινήτου ?

Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων).

 

5)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα σαπούνια ?

Για το απλό άσπρο και πράσινο σαπούνι, χωρίς άρωμα, χρωστικές, αιθέρια έλαια, βότανα κ.λπ., καθώς και για τα καθαριστικά χεριών αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες, τα οποία συνήθως περιέχουν και ελαφρόπετρα, πριονίδια κ.λπ. για καθαρισμό σκληρής βρωμιάς, όπως π.χ. γράσσα, κόλλες και μπογιές, αρμόδια Υπηρεσία είναι το ΓΧΚ-Δ/νση Πρώτων Υλών & Βιομ/κών Προϊόντων.

Για όλα τα λοιπά σαπούνια με άρωμα, χρώμα κ.ά. καθώς και τα κρεμοσάπουνα χεριών, αρμόδιος είναι ο ΕΟΦ.

 

6)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα λιπάσματα και τα φυτοθρεπτικά προϊόντα ?

Το Υπ.Α.Α.Τ. – Γεν. Δ/νση Φυτικής Παραγωγής – Δ/νση Εισροών Φυτικής παραγωγής.

 

7)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα εντομοαπωθητικά, εντομοκτόνα, απωθητικά φιδιών ερπετών κλπ. ?

Το Υπ.Α.Α.Τ.

 

8)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα διασκορπιστικά πετρελαιοκηλίδων ?

Το ΓΧΚ. Το προϊόν πρέπει να έχει έγκριση από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ) δημοσιευμένη σε ΦΕΚ. Για τη χορήγηση έγκρισης απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρει η Υπουργική Απόφαση αριθ. 5219/Φ. 11/4/2000 (ΦΕΚ 455/Β/4.4.2000). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Πρώτων Υλών & Βιομ/κών Προϊόντων του ΓΧΚ και εφόσον είναι σωστά και πλήρη, η Δ/νση υποβάλει σχετική εισήγηση στο ΑΧΣ.

 

9)  Ποιός είναι αρμόδιος για τα ενδύματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ?

Για την επισήμανση, δηλ. τι πρέπει ν΄αναγράφεται στην ετικέτα, αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για την εργαστηριακή εξέταση των προϊόντων, αρμόδιο είναι το ΓΧΚ – Β΄Χ.Υ Αθηνών.

 

10) Τι απαιτείται για την εισαγωγή / κυκλοφορία καθαριστικού προϊόντος στην αγορά ?

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gcsl.gr επιλέξτε ελληνική ή αγγλική (ΕΝ) γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε «Διευθύνσεις», επιλέξτε «Διεύθυνση Πρώτων Υλών & Βιομ/κών Προϊόντων», επιλέξτε «Μητρώο Καθαριστικών Προϊόντων».

 

11)  Ποιός κάνει εργαστηριακές εξετάσεις σε προϊόντα χάρτου, δέρματος, πλαστικών, υφασμάτων, λιπάσματα, απορρυπαντικά-καθαριστικά, μέταλλα, κράματα και μεταλλικά αντικείμενα, πολύτιμα μέταλλα, κεραμικά είδη και πλακίδια, προϊόντα καπνού,  προϊόντα παιδικής φροντίδας ?

Τα εργαστήρια του ΓΧΚ - Β΄Χ.Υ Αθηνών.

 

12) Πώς χορηγείται η άδεια λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής απορρυπαντικών?

Η άδεια λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής απορρυπαντικών χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στη Χημική Υπηρεσία της περιοχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το εργαστήριο παραγωγής απορρυπαντικών και εφόσον έχει λάβει τις σχετικές άδειες που απαιτούνται από τη  Νομαρχία της περιοχής του. Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει και επιτόπια επιθεώρηση στην προς αδειοδότηση μονάδα. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία –για τα θέματα αρμοδιότητας ΓΧΚ- αναφέρονται στην ΚΥΑ 1233/91 και 172/92  (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992).

13) Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προιόντων;

             Εγκύκλιος διαγωνισμών προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων