Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Έλεγχοι εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια

Αποστολή εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1787 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 σχετικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια

Αποστολή εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2058 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 σχετικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια

Αποστολή εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 για τον έλεγχο εισαγομένων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια

Αποστολή εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 322/2014 για τον έλεγχο των εισαγομένων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια.

Αποστολή εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 495/2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 996/2012 σχετικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια.

Αποστολή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 996/2012 για τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια

Οδηγίες για τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια