Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Συμμετοχή σε Προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΓΧΚ

«Ο   Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA) και η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ ως Εθνική  Αρμόδια Αρχή στηρίζουν την υλοποίηση του   Ευρωπαϊκού Προγράμματος  LIFE ASK REACH που σχετίζεται με την  Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα επικίνδυνα χημικά στα αντικείμενα (SVHC) και την εφαρμογή της μέσω του άρθρου 33 του REACH, στο οποίο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμμετέχει ως Εθνικός Εταίρος του Έργου με την υποστήριξη του ΕCOCITY   στις δράσεις που αναφέρονται στα παρακάτω links

 

http://magazine.noa.gr/archives/718

 

http://www.meteo.noa.gr/AskREACH_PRESS_REL_KICK_OFF_GR.pdf