Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Εγκύκλιοι
Νέα τρόφιμα - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ενοποιημένο κείμενο αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενό του θα πρέπει να επαληθεύεται με τα πρωτότυπα κείμενα των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. ενωσιακού καταλόγου προσθέτων τροφίμων και όρων χρήσης αυτών ως εργαλείο τεκμηρίωσης και εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1333/2008

 

 

·         Μέρος Γ΄

 

·         Μέρος Ε΄

 

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, που τροποποιούν το Παράρτημα ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 και έχουν συμπεριληφθεί στο ενοποιημένο κείμενο.

 

Κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής με περιγραφείς των κατηγοριών τροφίμων που περιλαμβάνονται στο Μέρος Ε του Παραρτήματος ΙΙ του  καν. (ΕΚ) 1333/2008.