Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Νέα
30/7/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός για την προμήθεια συστήματος φασματογράφου μάζας λόγου ισοτόπων (Isotope Ratio Mass Spectrometer - IRMS)για την Α΄Χ.Υ.
27/7/2020 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ. ηλ. Διαγωνισμού 94847) για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών
27/7/2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία επί της οδού Αν. Τσόχα 16, Αθήνα
27/7/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητών Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού
20/7/2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού του ΓΧΚ
2/7/2020 Ανοικτός ηλ/κός διαγωνισμός για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ και την παροχή υπηρεσιών 5ετών
18/6/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής επίπλων στο κτίριο του Γ.Χ.Κ.
10/6/2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έγχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
4/6/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους
4/6/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπεδων οθονών, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού Η/Υ
21/5/2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φιαλιδίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
19/5/2020 Τροποποίηση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
14/5/2020 Διευκρίνιση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό 30/002/000/2869/2020, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΓΧΚ
13/5/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού και διάφορων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
11/5/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος αέριας χρωματογραφίας & συστήματος αέριας χρωματογραφίας – φασματογράφου μάζας (GC/MS)
11/5/2020 πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ιατρού έργασίας
7/5/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
6/5/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια τεχνητού γραφίτη για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
16/4/2020 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος του ΓΧΚ
8/4/2020 Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας της υπ’ αριθμ. 30/002/000/2127/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΝΛ46ΜΠ3Ζ-ΗΨ4) πρόσκλησης υποβολής προσφορών
16/3/2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
11/3/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικά πυκνόμετρα και αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος)
9/3/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών – εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
5/3/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
4/3/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
25/2/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
21/2/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων καυσίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
29/1/2020 Προμήθεια συστήματος φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (ICP-MS/MS), στο πλαίσιο του προγρ/τος ΕΣΠΑ
21/1/2020 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
30/12/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τοξινών (πρότυπα διαλύματα και πρότυπες ουσίες), για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
20/12/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών ανόργανων και οργανικών ουσιών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
20/12/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυτών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
19/12/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
12/12/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
9/12/2019 4η Πρόσκληση επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις
6/12/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πυράντοχων, εξαεριζόμενων ντουλαπών ασφαλείας με απαγωγή
3/12/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φορητών και σταθερών φασματοφωτομέτρων και συστήματος προσδιορισμού εκχυλισματικής απόδοσης βύνης.
14/11/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων
8/11/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευής φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) και αυτόματου πολωσίμετρου
5/11/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών οργανοληπτικής αξιολόγησης δειγμάτων ελαιολάδου
5/11/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και αναβάθμιση της μηχανολογικής εγκ/σης της αίθουσας ρυθμιζόμενων συνθηκών υγρασίας της Β Χ.Υ Αθ.
4/11/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
23/10/2019 Κανόνας απόφασης για τη συμμόρφωση των δειγμάτων που εξετάζονται στα εργαστήρια του ΓΧΚ
23/10/2019 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων του 68765 ηλεκτρονικού διαγωνισμού
17/10/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού διάγνωσης (διαγνωστικά κιτ) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
9/10/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης μονώσεων για την επισκευή της μόνωσης σε κτίρια του Γ.Χ.Κ.
26/9/2019 Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του με αριθμό διακήρυξης 30/002/000/2403/2019 συν/κού δ/σμού
26/9/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στο κτίριο του ΓΧΚ στην Αθήνα,για την τοποθέτηση συσκευής GLOVE BOX
24/9/2019 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ
23/9/2019 Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του υπ’ αριθμ. 30/002/000/3245/2019 συνοπτικού διαγωνισμού
11/9/2019 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
11/9/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων & καταψυκτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ
26/8/2019 Τροποποίηση της διακήρυξης 30/002/000/5172/2019 για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. με τη διαδικασία του συν/κού δ/σμου
21/8/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών και χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
2/8/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
24/7/2019 Διευκρινίσεις για τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτύπωσης για φωτοτυπικά, εκτυπωτές και φαξ
22/7/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτύπωσης για φωτοτυπικά, εκτυπωτές και φαξ για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
22/7/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού
19/7/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
17/7/2019 3η Πρόσκληση επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις, για την ανάδειξη αναδόχου
16/7/2019 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 75760
15/7/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του ΓΧΚ στην Αθήνα
12/7/2019 Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του υπ’ αριθμ. 30/002/000/2360/2019 συνοπτικού διαγωνισμού
11/7/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών και πλυντηρίων εργαστηρίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
1/7/2019 Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του με αριθμό διακήρυξης 30/002/000/6352/2018 αν.ηλ. διαγ/μού
24/6/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων αερίων και αναλωσίμων έκχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
24/6/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
24/6/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την διενέργεια διεργαστηριακών συγκρίσεων από τα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ.
24/6/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών- εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτ/κών
18/6/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου (quantitative Real – Time PCR)
12/6/2019 Καμπάνια της Ευρωπαικής Επιτροπής για την ασφάλεια τροφίμων στην Ελλάδα
12/6/2019 Διεθνής αναγνώριση για το Γενικό Χημείο του Κράτους
11/6/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φασματοφωτομέτρων και συσκευών αναλύσεων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
11/6/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος υγρής χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας (LC/MS-MS)
10/6/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
10/6/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια δύο αέριων χρωματογράφων – φασματογράφων μάζας
10/6/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια δύο ειδικών αεριοχρωματογραφικών αναλυτών για αναλύσεις βενζινών
28/5/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προς αξιολόγηση πρ/ντων μοριακής τεχνολογίας κατάλληλων για χρήση ως ιχνηθέτες πετρελαίων εσωτ. καύσης
24/5/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
21/5/2019 Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας - Αλλαγές στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (SI)
14/5/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βιομηχανικών αερίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
22/4/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
17/4/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού και διάφορων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
17/4/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορών και ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
17/4/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θαλάμου ασφαλούς χειρισμού δειγμάτων (glove box) για τις ανάγκες της Β’ Χ.Υ. Αθηνών του Γ.Χ.Κ.
29/3/2019 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ανάλυσης καυσίμων για τις ανάγκες της ΧΥ Πειραιά
4/3/2019 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Δειγμάτων (Α΄ φάση)
28/2/2019 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για προμήθεια Αερίων-Μειωτήρων Πίεσης (Α΄ φάση)
31/1/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
28/12/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σφραγιδοκαλύκων, αναγκαίων για τον έλεγχο αποσταγματοποιείων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
28/12/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
28/12/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων και εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
24/12/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των εφαρμογών του λογιστηρίου του ΕΤΕΠΠΑΑ
24/12/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εργασιών επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων του ΓΧΚ
24/12/2018 ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και αναγόμωσης-αντικατάστασης πυροσβεστήρων ΓΧΚ
24/12/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων πυρασφάλειας στο Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
20/12/2018 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
20/12/2018 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών και τεχνητού γραφίτη, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
20/12/2018 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων και βασικών ανόργανων και οργανικών ουσιών, για τις ανάγκες του ΓΧΚ
13/11/2018 Επικείμενες αλλαγές στο διεθνές σύστημα μονάδων
8/11/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών τοποθέτησης διαφόρων σιδηροκατασκευών στα κτίρια του Γ.Χ.Κ., με διαδικασία απευθείας ανάθεσης
25/10/2018 2η Πρόσκληση επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις
17/10/2018 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού του ΓΧΚ
26/9/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων καυσίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
15/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
13/12/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων και ταχυμεταφοράς δειγμάτων καυσίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
7/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
7/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διάφορων βιομηχανικών αερίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους
7/12/2017 Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
7/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους
4/12/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή των εργαστηρίων του ΓΧΚ σε διεργαστηριακές συγκρίσεις ελέγχου ικανότητας (απευθείας ανάθεση)
30/11/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διάφορων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους
22/11/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
13/11/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού διάγνωσης (διαγνωστικών κιτ) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
14/4/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
8/6/2015 Πιστοποιητικό Αναγνώρισης της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
4/4/2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΗΜΕΡΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2011
13/5/2011 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ