Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Νέα
13/11/2018 Επικείμενες αλλαγές στο διεθνές σύστημα μονάδων
8/11/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών τοποθέτησης διαφόρων σιδηροκατασκευών στα κτίρια του Γ.Χ.Κ., με διαδικασία απευθείας ανάθεσης
25/10/2018 2η Πρόσκληση επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις
17/10/2018 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού του ΓΧΚ
26/9/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων καυσίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
3/8/2018 Νέο πρόγραμμα διεργαστηριακών δομικών SCHEMA 2018-2019
3/7/2018 Λήξη της σταδιακής καταχώρισης ουσιών την 1 Ιουνίου 2018 σύμφωνα με τον κανονισμό REACH
18/6/2018 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
21/5/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυτών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
15/5/2018 Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Επιστημονικών Οργάνων
8/5/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ
3/5/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του ΓΧΚ
29/12/2017 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γυάλινων ειδών και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες του ΓΧΚ
20/12/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών πειραματικών εργασιών για τις ανάγκες της Α’ ΧΥ Αθηνών και της Β’ ΧΥ Αθηνών του Γ.Χ.Κ.
15/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
13/12/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων και ταχυμεταφοράς δειγμάτων καυσίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
7/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
7/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διάφορων βιομηχανικών αερίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους
7/12/2017 Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
7/12/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους
4/12/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή των εργαστηρίων του ΓΧΚ σε διεργαστηριακές συγκρίσεις ελέγχου ικανότητας (απευθείας ανάθεση)
30/11/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διάφορων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους
22/11/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
13/11/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού διάγνωσης (διαγνωστικών κιτ) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
3/11/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου, αντλιών και λοιπών μικροσυσκευών εργαστηρίου για τις ανάγκες του ΓΧΚ
3/11/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους με απευθείας ανάθεση
28/7/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Η/Υ- εξοπλισμού Η/Υ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΓΧΚ
30/6/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοζόμενων επί τοίχου για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
29/6/2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των εφαρμογών του λογιστηρίου του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
7/4/2017 Έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ για την αναγραφή στη συσκευασία της χώρας συλλογής του βασιλικού πολτού
19/12/2016 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χρωματογράφων αερίου»
19/12/2016 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων
15/12/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυτών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
13/12/2016 Διευκρίνιση σχετκά με την πρόσκλησηυποβολής προσφορών για προμήθεια μελανιών εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών μηχανημάτων (αρ. πρωτ.30/002/000/7972/2016)
12/12/2016 Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μελέτη ηλ/γικής εγκ/σης Κ.Υ ΓΧΚ (30/002/000/7755/2016)
9/12/2016 Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίουμε αριθμό πρωτ. 30/002/000/7969/2016
7/12/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών και μεταφορών δειγμάτων καυσίμων του Γ.Χ.Κ.
5/12/2016 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φασματοφωτομέτρων (αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 27439
1/12/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
1/12/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
28/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Δικτύου διανομής αερίου» για την Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Σερρών
25/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε ανοίγματα του κτιρίου της Χ.Υ. Κρήτης, Αυτ.Τμ. Ηρακλείου του ΓΧΚ
24/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μελέτη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου επί της Αν. Τσόχα 16, που στεγάζει Υπηρεσίες του ΓΧΚ
22/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων διαλογής και κοσκινίσματος για τις ανάγκες του ΓΧΚ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
11/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Μικροσκοπίου» και «Φωτογραφικού προσαρτήματος για μικροσκόπιο» για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
10/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος (UPS) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
10/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου
11/7/2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
30/5/2016 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη μορφή «Συμφωνίας – Πλαίσιο»
14/4/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
16/12/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού του λογιστηρίου του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
10/12/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών και φαξ για τις ανάγκες του ΓΧΚ, με διαδικασία διαπραγμάτευσης
8/6/2015 Πιστοποιητικό Αναγνώρισης της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
7/1/2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου
23/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυτών
23/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού
4/6/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για τη συμμετοχή του εργαστηρίου του Ε΄ Τμήματος της Δ' ΧΥ Αθηνών σε διεργαστηριακές δοκιμές
14/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια διαγνωστικών kit για τη συμμετοχή της Δ/νσης Τροφίμων του Γ.Χ.Κ. σε διεργαστηριακή δοκιμή
16/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΓΧΚ στην Αττική
21/5/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών»
14/7/2010 CLP - Στείλτε εγκαίρως την κοινοποίησή σας
4/4/2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΗΜΕΡΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2011
13/5/2011 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ