Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΓΧΚ στην Αττική
16/5/2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΓΧΚ στην Αττική (υπ.αριθ. 30/002/4480/12-5-2014 - ΑΔΑ:ΒΙΦΑΗ-1ΔΞ)

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/5/2014

 

Επιστροφή