Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
7/12/2017

Σας διευκρινίζουμε ότι η ορθή ημερομηνία Διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους (αρ. διακ.: 30/002/000/6417/2017/12/2017), είναι η:

15/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ..

ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η :

14/12/2017. ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

 

 

Επιστροφή