Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θαλάμου ασφαλούς χειρισμού δειγμάτων (glove box) για τις ανάγκες της Β’ Χ.Υ. Αθηνών του Γ.Χ.Κ.
17/4/2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θαλάμου ασφαλούς  χειρισμού δειγμάτων (glove box) για τις ανάγκες της Β’ Χ.Υ. Αθηνών του Γ.Χ.Κ (pdf)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θαλάμου ασφαλούς  χειρισμού δειγμάτων (glove box) για τις ανάγκες της Β’ Χ.Υ. Αθηνών του Γ.Χ.Κ (doc)

 

Επιστροφή