Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος υγρής χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας (LC/MS-MS)
11/6/2019

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος υγρής χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας (υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας μάζας - LC/MS-MS)

Διακήρυξη (pdf)

Διακήρυξη (doc)

Προκήρυξη

ΕΕ Προκήρυξη

Επιστροφή