Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών- εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτ/κών
24/6/2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών- εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας,  για τις ανάγκες του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης(pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών- εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας,  για τις ανάγκες του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (doc)

Επιστροφή