Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
24/6/2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης (pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων και λοιπών αναλωσίμων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης (doc)

Επιστροφή