Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του με αριθμό διακήρυξης 30/002/000/6352/2018 αν.ηλ. διαγ/μού
1/7/2019

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του με αριθμό διακήρυξης 30/002/000/6352/2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού του ΓΧΚ (pdf)

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του με αριθμό διακήρυξης 30/002/000/6352/2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού του ΓΧΚ (doc)

Επιστροφή