Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του υπ’ αριθμ. 30/002/000/2360/2019 συνοπτικού διαγωνισμού
12/7/2019

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του υπ’ αριθμ. 30/002/000/2360/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορών και ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους (pdf)

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του υπ’ αριθμ. 30/002/000/2360/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορών και ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους (doc)

Επιστροφή