Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του ΓΧΚ στην Αθήνα
15/7/2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του ΓΧΚ στην Αθήνα επί της οδού Τσόχα 16, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του ΓΧΚ στην Αθήνα επί της οδού Τσόχα 16, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (doc)

Επιστροφή