Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων του 68765 ηλεκτρονικού διαγωνισμού
23/10/2019

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων του με αριθμό διακήρυξης 30/002/000/7777/2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 68765, για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών και τεχνητού γραφίτη, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ

Επιστροφή