Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Αποφάσεις δέσμευσης – απόσυρσης μη συμμορφούμενων χημικών προϊόντων
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.- Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Ημερίδες- σεμινάρια
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Ημερίδες- σεμινάρια

 

Εκπαιδευτική τριημερίδα (ΙΤC) - 14η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CHEREE,  Πρόγραμμα

 

 

«Workshop on IT tools for REACH 2018 Registration obligations» 1-2/11/2017 - Πρόγραμμα

 

Ημερίδα "CLP και e-liquid" ΓΧΚ 11-10-2016 Πρόσκληση - Πρόγραμμα

 

"REACH 2018" Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης ουσιών REACH

Γ.Χ.Κ. Αθήνα, 5/7/2016, Πρόγραμμα 

Θεσσαλονίκη, 7/7/2016, Πρόγραμμα

 

 

12η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH-CLP, 21-22 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εφαρμογή του κανονισμού CLP (μείγματα)   ενημερωτική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROTEAS (ΓΧΚ, 1/12/2015)

Πρόγραμμα

 

Eκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5/6/2015)

Πρόγραμμα

 

11η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 & Συνάντηση Εργασίας (Workshop) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS - SEVESO 

Πρόγραμμα