Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Αίτηση για ιδιωτική εξέταση
Στοιχεία Προμηθευτή
Έντυπα σχετικά με Αλκοόλη, Αλκ.ποτά, Οίνο και Ζύθο
Έντυπα σχετικά με Ενεργειακά, Βιομηχανικά και Χημικά Προϊόντα
Έντυπο αίτησης για «Διερεύνηση εάν η εξαγωγή προϊόντος σε τρίτη χώρα εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 649/2012 (PIC)»
Έντυπο Υποβολής παραπόνου
Έντυπο Αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών (αναλύσεων)
Έντυπο Αξιολόγησης των εργασιών κατά τη διενέργεια ελέγχων, εποπτείας ελέγχου και επιθεώρησης


Παρακάτω θα βρείτε έντυπα διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις:

1.Έντυπο για εκτύπωση και εκ των υστέρων συμπλήρωση

2.Έντυπο για συμπλήρωση μέσω φορμών και εκτύπωση στη συνέχεια

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ

1.Έντυπο για εκτύπωση

2.Έντυπο για συμπλήρωση

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

1.Έντυπο για εκτύπωση

2.Έντυπο για συμπλήρωση

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

1.Έντυπο για εκτύπωση

2.Έντυπο για συμπλήρωση

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.Έντυπο για εκτύπωση

2.Έντυπο για συμπλήρωση