Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων

Επιχειρησιακοί Στόχοι

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων είναι οι παρακάτω:

(α) Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υλικών του Γ.Χ.Κ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

(β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης.

 (γ) Η βελτίωση της οργάνωσης του εργαστηριακού έργου.

 

Τμήμα Α': Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων
 

Τμήμα Β': Σχεδιασμού και Ποιότητας