Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Αρμοδιότητες
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αρχείο Ελληνικών Αλκοολούχων Ποτών
Μητρώο Ελλήνων Ποτοποιών
Τεχνικοί φάκελοι Γεωγραφικών Ενδείξεων Αλκοολούχων Ποτών
Εγκύκλιοι
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Τεχνικοί φάκελοι Γεωγραφικών Ενδείξεων Αλκοολούχων Ποτών

         1. α) Ούζο Μυτιλήνης (Αρχικός)

             β) Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Μυτιλήνης (Τροποποίηση 28/4/2016)

       

         2. α) Ούζο Πλωμαρίου

             β) Ούζο Πλωμαρίου (Τροποποίηση 23/09/2014)

             γ) Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Πλωμαρίου  (Τροποποίηση 15/12/2017)

 

         3. α) Ούζο Καλαμάτας (Αρχικός)

             β) Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Καλαμάτας (Τροποποίηση 15/7/2016)

 

         4. α) Ούζο Θράκης (Αρχικός)

             β) Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Θράκης (Τροποποίηση 29/6/2016)

                      Παράρτημα ΙΙ -Φωτογραφία

 

         5. α)Ούζο Μακεδονίας 

             β)Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Μακεδονίας(Τροποποίηση 7/11/2016)