Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων & Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Διεύθυνση Τροφίμων
Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κόνγκ [καν. (ΕΕ) 284/2011]
Πρώτα Σημεία Εισόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 284/2011 (πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδιο και μελαμίνη από Κίνα και Χονγκ Κονγκ) - 1/07/2011
Δομή
Αρμοδιότητες
Δραστηριότητες
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δημοσιεύσεις
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των Τροφίμων
Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ - Εξεταζόμενες Παράμετροι
Δραστηριότητες άλλων Χημικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο Τροφίμων
Κώδικας τροφίμων και ποτών
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Έκδοση 2004
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Έκδοση 2009
Εγκύκλιοι
Παράρτημα ΙΙ του καν (ΕΚ) 1333/2008
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων - Τμ.Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Διεύθυνση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων - Τμήμα Ενεργειακών Προϊόντων
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους


Σας ενημερώνουμε ότι στην καταχώρηση:

<Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Έκδοση 2009>/<ΑΡΘΡΑ ΚΤΠ-Ισχύουσες εκδόσεις>/<Ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του Κ.Τ.Π.>

πατώντας πάνω στους τίτλους, μπορείτε να ανευρίσκετε το περιεχόμενο των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών με τις πρόσφατες τροποποιήσεις τους. 

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Έκδοση 2004
 

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Έκδοση 2009